Naked Sushi & Sashimi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 39 Truong Dinh Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Naked Sushi & Sashimi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Naked Sushi & Sashimi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Naked Sushi & Sashimi chưa? Rất đáng để thử đấy!

39 Truong Dinh Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: