Mom's Touch Viet Nam ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Mom's Touch Viet Nam tại 262 Khanh Hoi P. 6, Q.4, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mom's Touch Viet Nam được 5 điểm. Hãy thử đến Mom's Touch Viet Nam trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

262 Khanh Hoi P. 6, Q.4, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: