Pure Bowls - Acai Bowls ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 94 Xuan Thuy, Thao Dien, District 2 Back Courtyard of Little Thao Dien, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pure Bowls - Acai Bowls. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pure Bowls - Acai Bowls được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pure Bowls - Acai Bowls chưa? Rất đáng để thử đấy!

94 Xuan Thuy, Thao Dien, District 2 Back Courtyard of Little Thao Dien, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: