Sai Gon Specialty Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 38E Tran Cao Van Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sai Gon Specialty Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sai Gon Specialty Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sai Gon Specialty Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

38E Tran Cao Van Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: