Fella Gelato ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 142 Yersin Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Fella Gelato. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Fella Gelato được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Fella Gelato chưa? Rất đáng để thử đấy!

142 Yersin Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/Fellagelato/