Hotel Kim Sinh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (38)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 75 Nguyễn Thông, Phường 9 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hotel Kim Sinh. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hotel Kim Sinh được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hotel Kim Sinh chưa? Rất đáng để thử đấy!

75 Nguyễn Thông, Phường 9

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hotel Kim Sinh