Ollie's Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 86 Nguyen Hue 1st Floor, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ollie's Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ollie's Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ollie's Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

86 Nguyen Hue 1st Floor, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: