Coffee Vien's ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 216 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1 Ho Chi Minh City,Viet Nam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Coffee Vien's. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Coffee Vien's được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Coffee Vien's chưa? Rất đáng để thử đấy!

216 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1 Ho Chi Minh City,Viet Nam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: