Ngon Asia House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Ngon Asia House tại 99 Nguyen Hue street, District 1 Ngon Restaurant, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ngon Asia House được 5 điểm. Hãy thử đến Ngon Asia House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

99 Nguyen Hue street, District 1 Ngon Restaurant, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: