ROLL Temaki Sushi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 28 Thao Dien Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy ROLL Temaki Sushi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, ROLL Temaki Sushi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến ROLL Temaki Sushi chưa? Rất đáng để thử đấy!

28 Thao Dien Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: