G Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy G Coffee tại 42 Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá G Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến G Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

42 Lý Tự Trọng, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours

https://m.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/G-coffee-L%C3%BD-T%E1%BB%B1-Tr%E1%BB%8Dng-223388074490683/?locale2=vi_VN