Quyen Quyen Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Quyen Quyen Restaurant tại 42 Tran Cao Van, P.6 Q.3, Ho Chi Minh City At the Turtle Lake Big Round-About, A Walking Distance From the Independence Palace, Dimond Plaza and the Cathederal, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Quyen Quyen Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Quyen Quyen Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

42 Tran Cao Van, P.6 Q.3, Ho Chi Minh City At the Turtle Lake Big Round-About, A Walking Distance From the Independence Palace, Dimond Plaza and the Cathederal, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: