Bigbro Korean Hotdog ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bigbro Korean Hotdog tại 85 Ho Tung Mau District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bigbro Korean Hotdog được 5 điểm. Hãy thử đến Bigbro Korean Hotdog trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

85 Ho Tung Mau District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: