Dallas Cakes & Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 53 Phan Xich Long, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dallas Cakes & Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dallas Cakes & Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dallas Cakes & Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

53 Phan Xich Long, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Dallas Cakes & Coffee