Starbucks Nguyen Hue (Starbucks) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 99 Đ. Nguyễn Huệ, P. Phú Thuận, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Starbucks Nguyen Hue (Starbucks). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Starbucks Nguyen Hue (Starbucks) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Starbucks Nguyen Hue (Starbucks) chưa? Rất đáng để thử đấy!

99 Đ. Nguyễn Huệ, P. Phú Thuận, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Bitexco Tower

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Thứ ba: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Thứ tư: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Thứ năm: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Thứ sáu: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Thứ bảy: 12–1 AM, 8–11:30 PM
Chủ nhật: 12–1 AM, 8–11:30 PM