Bong Gio House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 14 Truong Sa, Phuong 17, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bong Gio House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bong Gio House được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bong Gio House chưa? Rất đáng để thử đấy!

14 Truong Sa, Phuong 17, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Bong Gio House