Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Hai Ba Trung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Hai Ba Trung tại 148 Hai Ba Trung Street, Dist1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Hai Ba Trung được 5 điểm. Hãy thử đến Hoang Yen Vietnamese Cuisine - Hai Ba Trung trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

148 Hai Ba Trung Street, Dist1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: