Che my 2 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Che my 2 tại 91 Nguyen Thai Hoc St., Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Che my 2 được 5 điểm. Hãy thử đến Che my 2 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

91 Nguyen Thai Hoc St., Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://chemy2.com/