The Street ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Street tại 59 Mac Dinh Chi Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Street được 5 điểm. Hãy thử đến The Street trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

59 Mac Dinh Chi Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: