Song - Seafood & Grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Song - Seafood & Grill. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Song - Seafood & Grill được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Song - Seafood & Grill chưa? Rất đáng để thử đấy!

Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours