Le Mekong Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 46 Ter Vo Van Tan Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Le Mekong Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Le Mekong Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Le Mekong Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

46 Ter Vo Van Tan Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: