Hutong - Hotpot Paradise ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
Google reviews (647)
ZoneVietnam reviews (1)

Bạn có thể tìm thấy Hutong - Hotpot Paradise tại 6B Lê Quý Đôn, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hutong - Hotpot Paradise được 5 điểm. Hãy thử đến Hutong - Hotpot Paradise trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

6B Lê Quý Đôn, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 11:00 PM
nhientrinh nhientrinh - 4/5

Hot pot

Đánh giá

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hutong - Hotpot Paradise