Bạn có thể tìm thấy OYO 918 Ho Tay Motel tại Lot No. 09, Khu TDC Trung Nghia, Phuong Hoa Minh, Quan Lien Chieu, Thanh Pho, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OYO 918 Ho Tay Motel được 5 điểm. Hãy thử đến OYO 918 Ho Tay Motel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

OYO 918 Ho Tay Motel ở Đà Nẵng

5/5

Lot No. 09, Khu TDC Trung Nghia, Phuong Hoa Minh, Quan Lien Chieu, Thanh Pho, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 918 Ho Tay Motel

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

51 Nguyen Tri Phuong, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

51 Ton That Dam Street, Thanh Khe District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

03 Dang Tu Kinh Street, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

478A2 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

60 Phan Ton Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

10 - 12 Ton That Dam Street Thanh Khe Distrist, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

50 Hong Thai, Near Da Nang Railway Station Hoa Minh Ward, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

199-201 Ton Duc Thang Street Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

62B Bac Son, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

192/64 To Hieu Street, Lien Chieu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

23 Nguyen Thai Hoc, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng