Hãy đến 50 Hong Thai, Near Da Nang Railway Station Hoa Minh Ward, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy OYO 1071 Nguyen Kim Motel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, OYO 1071 Nguyen Kim Motel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến OYO 1071 Nguyen Kim Motel chưa? Rất đáng để thử đấy!

OYO 1071 Nguyen Kim Motel ở Đà Nẵng

5/5

50 Hong Thai, Near Da Nang Railway Station Hoa Minh Ward, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

https://www.oyorooms.com/vn/100723-oyo-hotels-oyo-1071-nguyen-kim-motel-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng/

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 1071 Nguyen Kim Motel

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

51 Nguyen Tri Phuong, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

51 Ton That Dam Street, Thanh Khe District, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

03 Dang Tu Kinh Street, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

60 Phan Ton Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

10 - 12 Ton That Dam Street Thanh Khe Distrist, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

88 Nguyen Viet Xuan, Phuong Hoa Minh, Quan Lien Chieu, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

167, Ton Dan, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot No. 09, Khu TDC Trung Nghia, Phuong Hoa Minh, Quan Lien Chieu, Thanh Pho, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

199-201 Ton Duc Thang Street Lien Chieu District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

62B Bac Son, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

192/64 To Hieu Street, Lien Chieu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

23 Nguyen Thai Hoc, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng