Jeon Sool Bap ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Unit 20 1st F, KumHo Asiana Plaza 39 le Duan, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Jeon Sool Bap. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Jeon Sool Bap được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Jeon Sool Bap chưa? Rất đáng để thử đấy!

Unit 20 1st F, KumHo Asiana Plaza 39 le Duan, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: