G5 Restaurant & Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 170 Cong Quynh District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy G5 Restaurant & Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, G5 Restaurant & Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến G5 Restaurant & Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

170 Cong Quynh District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: