Trung Nguyen Legend Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Trung Nguyen Legend Cafe tại 02 Bui Thi Xuan Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Trung Nguyen Legend Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Trung Nguyen Legend Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

02 Bui Thi Xuan Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: