Bạn có thể tìm thấy Regina Boutique Hotel tại Lot 5+6+7 B2-12 Vo Van Kiet St, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Regina Boutique Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến Regina Boutique Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Regina Boutique Hotel ở Đà Nẵng

5/5

Lot 5+6+7 B2-12 Vo Van Kiet St, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

http://www.reginahotel.vn

Địa điểm ăn uống xung quanh : Regina Boutique Hotel

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

107 Vo Nguyen Giap Furama Villas Danang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

8 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward Crowne Plaza Danang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Street Crowne Plaza, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

538 Vo Nguyen Giap, Da Nang Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

8 Vo Nguyen Giap Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

580 Vo Nguyen Giap, Khue My, Ngu Hanh Son Bac My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

30, K-20 Street, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

107 Vo Nguyen Giap, Ngu Hanh Son Furama Villas S20, Da Nang 50000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

107 Vo Nguyen Giap St., Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Street Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

107 Vo Nguyen Giap Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

400, Le Van Hien, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng