Hãy đến Vo Nguyen Giap Street Crowne Plaza, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Truc Xanh Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Truc Xanh Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Truc Xanh Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Truc Xanh Restaurant ở Đà Nẵng

5/5

Vo Nguyen Giap Street Crowne Plaza, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Địa điểm ăn uống xung quanh : Truc Xanh Restaurant

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

8 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward Crowne Plaza Danang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

8 Vo Nguyen Giap Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot 5+6+7 B2-12 Vo Van Kiet St, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

30, K-20 Street, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Vo Nguyen Giap Street Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

400, Le Van Hien, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng