Waffle Place ( Love at first bite ) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 120F Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Waffle Place ( Love at first bite ). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Waffle Place ( Love at first bite ) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Waffle Place ( Love at first bite ) chưa? Rất đáng để thử đấy!

120F Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: