Brotzeit German Bier Bar & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 39 Le Duan Street, Ben Nge Ward Distrikt 1 Kumbo Asiana Plaza, The Link, Unit 16, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Brotzeit German Bier Bar & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Brotzeit German Bier Bar & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Brotzeit German Bier Bar & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

39 Le Duan Street, Ben Nge Ward Distrikt 1 Kumbo Asiana Plaza, The Link, Unit 16, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: