Tubi Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Tubi Restaurant tại 254c Bui Vien, Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tubi Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Tubi Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

254c Bui Vien, Pham Ngu Lao District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: