Rivia Seafood Dining ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 18 Nguyen Cu Trinh Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Rivia Seafood Dining. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Rivia Seafood Dining được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Rivia Seafood Dining chưa? Rất đáng để thử đấy!

18 Nguyen Cu Trinh Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: