Thien Duyen Ben Thanh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Thien Duyen Ben Thanh tại 159 Calmette Quarter 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Thien Duyen Ben Thanh được 5 điểm. Hãy thử đến Thien Duyen Ben Thanh trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

159 Calmette Quarter 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: