BO NONG - The Ethnic Cabaret ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy BO NONG - The Ethnic Cabaret tại 143 Nguyen Trai Street - District 1 - Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá BO NONG - The Ethnic Cabaret được 5 điểm. Hãy thử đến BO NONG - The Ethnic Cabaret trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

143 Nguyen Trai Street - District 1 - Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : BO NONG - The Ethnic Cabaret