Cafe Corner Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cafe Corner Beer tại 216 Le Lai Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cafe Corner Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Cafe Corner Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

216 Le Lai Ben Thanh, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: