Mellower Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quán ăn này không còn sẵn sàng.
Nếu đây là một lỗi, vui lòng liên hệ chúng tôi.
5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Mellower Coffee tại Tòa nhà The Metropolitan - 235 Đồng Khởi ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mellower Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Mellower Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tòa nhà The Metropolitan - 235 Đồng Khởi

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 07:00 - 22:00
Thứ ba: 07:00 - 22:00
Thứ tư: 07:00 - 22:00
Thứ năm: 07:00 - 22:00
Thứ sáu: 07:00 - 22:00
Thứ bảy: 07:00 - 22:00
Chủ nhật: 07:00 - 22:00