Urbane Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Urbane Lounge tại 148 Tran Hung Dao Blvd District 1, inside Pullman Hotel, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Urbane Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Urbane Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

148 Tran Hung Dao Blvd District 1, inside Pullman Hotel, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Urbane Lounge