Restaurant L'Oasis ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Restaurant L'Oasis tại 18 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Restaurant L'Oasis được 5 điểm. Hãy thử đến Restaurant L'Oasis trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

18 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: