Big Pig BBQ & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (242)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Big Pig BBQ & Beer tại 46 Trường Sơn, Phường 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Big Pig BBQ & Beer được 5 điểm. Hãy thử đến Big Pig BBQ & Beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

46 Trường Sơn, Phường 2

Giá từ : 20,000đ - 300,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:30 PM