Sky Center Luxury Apartment ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (272)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Sky Center Luxury Apartment tại 5B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình ,Quận Tân Bình Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sky Center Luxury Apartment được 5 điểm. Hãy thử đến Sky Center Luxury Apartment trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

5B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình

Quận/Huyện : Quận Tân Bình

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours