The December Co. ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The December Co. tại 42 Ly Tu Trong 1st Floor, Unit 4, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The December Co. được 5 điểm. Hãy thử đến The December Co. trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

42 Ly Tu Trong 1st Floor, Unit 4, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: