Yukino Foods Market ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 69 Thao Dien Street Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 713315 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Yukino Foods Market. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Yukino Foods Market được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Yukino Foods Market chưa? Rất đáng để thử đấy!

69 Thao Dien Street Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 713315 Vietnam

Mở cửa: