Khoi Pizza & coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Khoi Pizza & coffee tại 18 Bis/30B Nguyen Thi Minh Khai DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Khoi Pizza & coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Khoi Pizza & coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

18 Bis/30B Nguyen Thi Minh Khai DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/khoipizza/