Hellas - Traditional Greek Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 113B Ho Tung Mau, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hellas - Traditional Greek Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hellas - Traditional Greek Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hellas - Traditional Greek Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

113B Ho Tung Mau, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: