Pho Dinh Restaurant 5 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 73 Hoang Van Thai Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Dinh Restaurant 5. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Dinh Restaurant 5 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Dinh Restaurant 5 chưa? Rất đáng để thử đấy!

73 Hoang Van Thai Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Pho Dinh Restaurant 5