Cappuccino ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (5)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cappuccino tại 5H Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cappuccino được 5 điểm. Hãy thử đến Cappuccino trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

5H Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: