Warda Shisha Lounge and Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (17)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Warda Shisha Lounge and Restaurant tại 71 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Warda Shisha Lounge and Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Warda Shisha Lounge and Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

71 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 9:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 9:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 9:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 9:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 9:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 9:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 11:00 PM