The OX Not Only OX ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hãy đến 24 Dong Du Ben Nghe, Dist.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The OX Not Only OX. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The OX Not Only OX được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The OX Not Only OX chưa? Rất đáng để thử đấy!

24 Dong Du Ben Nghe, Dist.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

https://www.facebook.com/OXbyNgoThanhHoa/

Địa điểm ăn uống xung quanh : The OX Not Only OX