Hãy đến 21 280, Hoang Dieu, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng bạn sẽ thấy Banh Xeo Lipton. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Xeo Lipton được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Xeo Lipton chưa? Rất đáng để thử đấy!

Banh Xeo Lipton ở Đà Nẵng

5/5

21 280, Hoang Dieu, Da Nang 550000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Địa điểm ăn uống xung quanh : Banh Xeo Lipton

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Quận/Huyện : Uncategorized

84 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú Uncategorized Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

9 An Thuong 4 Bac My An, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

39 An Thuong 30 My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

17/7 Tran Bach Dang, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

45 An Thuong 33 My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

16 Vu Van Dung Danang City, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

36 Phan Liem, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

11 An Thuong 32 My An Ward, Ngu Hanh Son Dist., Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

120A Nguyen Van Thoai Street 16th floor, Royal Lotus hotel Danang, Ngu Hanh Son district, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

11 An Thuong 32, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

5 An Thuong 26, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

D41-D42 An Thuong 34 03 An Nhon 14, An Hai Bac, Son Tra, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

35 An Thuong 26, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

Lot 75-76 Phan Liem Street Ngu Hanh Son District, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng

Tỉnh/Thành : Đà Nẵng

100 Tran Bach Dang Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000 Vietnam Đà Nẵng